Będąc nowoczesną firmą staramy się działać według współczesnego rynku oferując Państwu coraz szerszy zakres usług. Specjalizujemy się w obsłudze celno-spedycyjnej samochodów spoza Unii Europejskiej. Prowadzimy fachowe doradztwo przygotowujące osoby pragnące powrócić do Polski ze swoimi rzeczami i uzyskać zwolnienie z należności celnych w ramach mienia przesiedlenia.
  • kompleksowa obsługa spedycyjno - celna w eksporcie, imporcie i tranzycie
  • koordynacja przeładunków, składowania i manipulacji towarów w portach    Gdynia, Gdańsk
  • organizacja transportu ładunków drogą morską i lądową od załadowcy w relacji   ‘ex Works’ i do odbiorcy    ‘to door’
  • organizacja przewozów drobnicy
  • doradztwo i obsługa celna (Agencja Celna)
  • doradztwo w zakresie transportu morksiego i lądowego